Kitap Bölümleri

  1. Yalçınsoy, Ayhan. (2019). Örgütlerde Dedikodu: Nedenleri ve Sonuçları. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler – 2019 / Haziran – Cilt 2 içinde (104-110). Ankara: Gece Akademi
  2. Yalçınsoy, A. (2020). Teknolojik Liderlik. Uysal, H.T., Aksoy, C., ve Yılmaz, F. (Ed.), Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma içinde (269-278). İstanbul: Nobel Yayınevi
  3. Yalçınsoy, A. (2020). Örgütlerde Duygu ve Kültür Etkileşimi: Duygusal Kültür. Aksoy, C. (Ed.), Çalışma Hayatında Duygular içinde (209-222). Ankara: Detay Yayıncılık
  4. Yalçınsoy, A. (2020). Teknoloji Şirketlerinde Siber Güvenlik ve Siber Risk. Uysal, H.T., Aksoy, C., & Yılmaz, F. (Ed.), Dijital Yönetim içinde (509-530). İstanbul: Nobel Yayınevi
  5. Yalçınsoy, A. (2021). Dijital Girişimcilik. Işık, M. ve Uğurlu, F. (Ed.) Girişimcilik (109-128). Ankara: Gazikitapevi