Kitaplar

Yalçınsoy, Ayhan. (2019). Örgütlerde Dedikodu: Nedenleri ve Sonuçları. Dinçer, S.E., Sönmez, S., Bostancı, M. & Özçoban, E. (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019 / Haziran – Cilt 2 içinde (104-110). Ankara: Gece Akademi

Yalçınsoy, Ayhan (2020). Teknolojik Liderlik. Uysal, H.T., Aksoy, C., & Yılmaz, F. (Ed.), Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma içinde (269-278). İstanbul: Nobel Yayınevi

Yayın Aşamasında Olanlar

Yalçınsoy, Ayhan (2020). Duygusal Kültür. Erdem, İ., Aksoy, C. (Ed.),Çalışma Hayatında Duygular içinde (x-x). İstanbul: Nobel Yayınevi

Yalçınsoy, Ayhan (2020). Teknoloji Şirketlerinde Siber Güvenlik ve Siber Risk. Uysal, H.T., Aksoy, C., & Yılmaz, F. (Ed.), Dijital Yönetim içinde (x-x). İstanbul: Nobel Yayınevi