1. Yalçınsoy, A. ve Zincirkıran, M. (2016). Örgüt Kültürü ve Örgüt İkliminin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisinin Analizi (ss. 1187-1195). 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Science, sunulmuş bildiri, Uşak.
  2. Yalçınsoy, A. ve Zincirkıran, M. (2016). Örgütsel Sessizlik ve İşgören Sessizlik Davranışının İşgören Performansına Etkisinin Analizi(ss. 958-966). 2’nd International Congress on Economics and Business, sunulmuş bildiri, Sarajevo /Bosnia and Herzegovina.
  3. Zincirkıran, M., Arslantaş, M., Soybaş, İ. ve Yalçınsoy, A. (2016). İşkoliklik İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma (ss. 967-975). 2’nd International Congress on Economics and Business, sunulmuş bildiri, Sarajevo /Bosnia and Herzegovina.
  4. Zincirkıran, M., Yalçınsoy, A. ve Işık, M. (2016). Yönetici Desteği İle İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (ss. 976-983). 2’nd International Congress on Economics and Business, sunulmuş bildiri, Sarajevo /Bosnia and Herzegovina.
  5. Işık, M., Yalçınsoy, A. ve Bilen, A. (2017). Güç Mesafesi İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu içinde . Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, sunulmuş bildiri, Diyarbakır.
  6. Yalçınsoy, A. (2017). Yaşam Doyumu, Kaygı ve Motivasyon İlişkisi İle İlgili Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu içinde . II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, sunulmuş bildiri, Alanya.
  7. Yalçınsoy, A. (2017). Örgütsel Sinizmin Nedeni Örgüt Kültürü müdür? (ss. 386-392). 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, sunulmuş bildiri, Thessaloniki, Greece.